Digitalni info pult

Stari Grad Ljubuški

Na strmini gdje brdo Butorovica prelazi u blagu stranu tvrdih struktura pećina i zemlje nalazi se područje Starog grada Ljubuški. Na ovom su području opservirane brojne ugrožene vrste, pa se tako navodi kako je na Gradu iznad Ljubuškog uočena ugrožena biljka Celsia orientalis L. (Istočnjačka prosanica).

Istočnjačka prosanica

Na Gradu iznad Ljubuškog opservirana je istočnjačka prosanica. Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (EN) Ugrožena. Prijeti joj nestanak s prirodnih staništa u Bosni i Hercegovini. Dosada su tek četiri opservirana i prikupljena primjerka ove biljke unesena u bazu Globalne platforme za informacije o biodiverzitetu – GBIF, a koliko se biljka rijetko opservira u prirodi pokazuje i to da su svi registrirani primjerci u globalnoj bazi preuzeti iz herbarija i riječ je o primjercima koji su prikupljeni prije više od stotinu godina.

Istočnjačka prosanica

Na području Grada iznad Ljubuškog zabilježena je i rasprostranjenost Istočnjačke prosanice.

Pokaži sliku

Važnost očuvanja lokaliteta

  • Osim što je riječ o području gdje se nalazi bogat biljni svijet, graditeljska cjelina - Stari grad Ljubuški je proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Stoga su u uskoj zoni dozvoljeni su samo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Korisne poveznice

Ljubuški
Istočnjačka prosanica