Digitalni info pult

Peć Mlini

Peć Mlini je zaselak u Drinovcima (općina Grude, BiH) smješten uz izvor rijeke ponornice Tihaljine.

Među ostalim na ovom području zabilježena je rasprostranjenost kritično ugrožene Portenšlagove zvončike (Campanula portenschlagiana Roem.et Schult.), a ovdje se nalazi i bogato nalazište biljke Adiantum capillus veneris L. koja je označena kao ranjiva (VU) vrsta.

Gospin vlasak

Peć Mlini biser su netaknute prirode u jugozapadnom dijelu općine Grude, a to dokazuje što se na izvorištu Tihaljine mogu naći veće količine Gospinog vlaska, biljke koja se nalazi na popisu ugroženih sa statusom Ranjiva vrsta (VU). U kanjonu oko izvora na vlažnim, sjenovitim mjestima i u polušpiljama raste gospin vlasak (Adiantum capillus-veneris L.)

<a-scene> <a-entity htmlembed> <a href="#home" class="button">Home</a> </a-entity> </a-scene>

Portenšlagenov zvončić

Portenšlagov zvončić je endemična biljka zastupljena jedino u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ova vrsta našla se i na popisu biljnih vrsta za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine (Šilić, 1996) gdje je označena kao R – rijetka ili potencijalno ugrožena; kao i na Crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine (Đug et al, 2013) gdje je označena kao CR – kritično ugrožena. Peć Mlini kod Tihaljine su jedno od rijetkih lokaliteta gdje se nalazi ova biljka.

Pokaži sliku

Važnost očuvanja lokaliteta

  • Lokalitet ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost koja se ogleda u izvorištu Tihaljine sa špiljskim elementima i klisurom od 150 m; Ravlića pećina sa dokazima o pojavi života u neolitu, Jezerom Krenicom;
  • te izvorišnim zonama i vrtačama u okruženju.
  • Lokaliteti su zakonom iz 1954. stavljeni u kategoriju Spomenik prirode – pod skupina geomorfološki spomenik. Uz veliku geološku vrijednost na lokalitetima obitavaju globalno ugrožene vrste: čovječja ribica, imotska gaovica, vijun, plotica, gera, sval, podustva, šišmiši, vidra, 125 ptičjiih vrsta, 9 vrsta vilin konjica, 30 vrsta leptira, 4 vrste vodozemca, 11 vrsta gmazova te preko 220 biljnih vrsta među kojima je značajan broj endema.

Korisne poveznice

Grude
Gospin vlasak
Portenšlagenov zvončić