Digitalni info pult

Vodopad Kravice

Vodopad Kravica stvoren je radom rijeke Trebižat i kao prirodni fenomen je pod zaštitom države. Visina vodopada kreće se od 26 do 28 metara, a na ovom području obitava više vrsti koje su prema Crvenim listama flore i faune u Federaciji BiH označene različitim stupnjima ugroženosti.

Među ostalim na ovom području zabilježena je rasprostranjenost biljke Cynoglossum columnae Ten., te biljke Adiantum capillus veneris L. koja je označena kao ranjiva (VU) vrsta.

Gospin vlasak

Adiantum capillus – veneris L. poznata je pod narodskim imenom Gospin vlasak. Ova je nježna paprat zastupljena u flori Bosne i Hercegovine u zoni mediteranske klime. Dolinom rijeke Neretve vrsta prodire duboko u unutrašnjost, sve do iznad Jablanice, ali se posebno snažne sastojine ove paprati nalaze ispod vodopada Kravice uz rijeku Trebižat.

<a-scene> <a-entity htmlembed> <a href="#home" class="button">Home</a> </a-entity> </a-scene>

Jednogodišnji pasji jezik

Na području kraj vodopada Kravice zabilježena je i rasprostranjenost biljke Cynoglossum columnae Ten. koja je poznata pod narodskim nazivom pasji jezik.

Pokaži sliku

Važnost očuvanja lokaliteta

  • Rezultati prethodnih istraživanja pokazali su da su uz rijeku Trebižat i u njoj prisutne brojne ugrožene, rijetke i ranjive vrste, kao i staništa koji su od značaja za zaštitu i zahtijevaju izdvajanje područja europske ekološke mreže Natura 2000.
  • Kao prirodni fenomen, vodopad je pod zaštitom države, kao geološki i geomorfološki spomenik
  • Najvažniji dio zaštićenog područja je prirodni amfiteatar vodopada i njegovo podnožje od ulaza u kanjon. Izravni antropogeni utjecaj se očituje kroz jako zagađenje krutim otpadom i problemima otpadnih voda.

Korisne poveznice

Ljubuški
Gospin vlasak
Jednogodišnji pasji jezik