Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine

O projektu

Projekt„Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine” pokrenut je s ciljem očuvanja vrsti flore i sorti faune zapadne Hercegovine koje se nalaze na Crvenim listama flore i faune F BiH.

Cilj projekta

Cilj projekta je pridonijeti stručnoj edukaciji te upotpunjavanju turističke ponude ovog kraja. Održavanje autohtonih biljnih genetičkih resursa kao dijela biljne raznolikosti obveza je svake zemlje jer su takvi resursi prirodna baština svakoga područja.

Pritom se nameće potreba za uspostavljanjem mehanizama za razmjenu podataka, standarda i iskustava, što se postiže uvođenjem jedinstvenih tehničkih standarda i standarda iz oblasti biodiverziteta za potrebe razmjene podataka i spiskova vrsta/sorti  i staništa.

Imajući na umu prethodno, prilikom izrade ovog digitalnog katastera, fokus je stavljen  na Darwin Core (DwC) metodologiju, istu metodologiju za prikupljanje podataka koja je korištena prilikom uspostave Informacionog sistema zaštite prirode FBiH (ISZP FBiH). http://e-prirodafbih.ba/

Više informacija o DwC i upravljanju informacijama o biodiverzitetu i izvještavanju možete da saznate u istoimenom priručniku, koji je dostupan OVDJE http://e-prirodafbih.ba/giz/

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta su prikupljanje relevantnih podataka koji mogu pomoći u donošenju mjera za upravljanje ugroženim sortama u svrhu njihova očuvanja i gospodarske revitalizacije, kao i pridonošenju promociji autohtonog i ugroženog sortimenta, popularizaciji i razvoju svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti Zapadne Hercegovine.

Usklađivanje navedenih metodologija za rezultat ima korist u vidu buduće sinkronizacije prikupljenih podataka o vrstama, te unapređenja procesa monitoringa vrsta (i njihovih populacija) koje su na popisu CL FBiH, a koje su prisutne na ovom području.

Potpora

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.