O području

220.8 km²

Površina

Općina Grude nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH), u Zapadnohercegovačkoj županiji (ŽZH), u Federaciji Bosne i Hercegovine FBiH), na samoj granici Bosne i Hercegovina sa Republikom Hrvatskom. 

Administrativno područje općine pokriva površinu od 220,8 km².

 

Grudsko polje

Općina Grude je integrirana oko Grudskog polja. Ima sve karakteristike relativno zatvorene kraške depresije. Otvorena dolina Neretve i neposredni primorski prostor na nju imaju vrlo malo utjecaja. U morfološkom pogledu teren je podijeljen na tri posebne jedinice i to: sjeveroistočna greda, dinarskog pravca pružanja na nadmorskoj visini od oko 590 m na čijem se jugozapadnom rubu nalazi grad Grude. Zatim, prema jugoistoku se nastavlja depresija Grudskog polja na nadmorskoj visini od 270 i 250 m čiji se jugoistočni okvir završava s dva manja rta, i to dužeg na kojem se nalazi naselje (selo) Drinovci i kraćeg na kojem se nalazi naselje Blaževići. Najviša točka u ovom dijelu ruba grudskog polja je 622 m nadmorske visine. Nadmorska visina naselja kreće se od 260 do 330 metara nadmorske visine. Na prvoj morfološkoj cjelini koja čini sjeveroistočni rub Grudskog polja zbog osnovnog geološkog suptrarta (krečnjaci) nalaze se mnoge vrtače i humovi, dok na jugozapadnoj gredi koja čini na toj strani jugozapadni rub Grudskog polja i ranije spomenutu treću morfološku cjelinu reljefa ovog prostora tih fenomena nema, jer se teren uglavnom sastoji od dolomita i dolomitskih krečnjaka. Zbog toga se na sjeverno istočnom rubu Grudskog polja javljaju uslijed kraška vrela, a uz jugozapadni rub uglavnom ponori.

Klima, flora i fauna

Općina Grude pripada širem prostoru omeđenom Biokovom na jugu, te planinskim masivima Vrana i Čvrsnice na sjeveru, a s obzirom da je prostor općine rasprostranjen oko Grudskog polja koje ima sve karakteristike relativno zatvorene kraške depresije, ovaj prostor je obrastao niskim raslinjem tipičnim za krške krajeve.

Blizina mora daje ovomu kraju blagu klimu mediteranskih obilježja, a točka od interesa je područje oko izvorišta Tihaljine, odnosno lokalitet Peć Mlini.

Lokalitet Peć Mlini ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost koja se ogleda u izvorištu Tihaljine sa špiljskim elementima i klisurom od 150 m; Ravlića pećina sa dokazima o pojavi života u neolitu, Jezerom Krenicom; te izvorišnim zonama i vrtačama u okruženju. Lokaliteti su zakonom iz 1954. stavljeni u kategoriju Spomenik prirode – pod skupina geomorfološki spomenik. Uz veliku geološku vrijednost na lokalitetima obitavaju globalno ugrožene vrste: čovječja ribica, imotska gaovica, vijun, plotica, gera, sval, podustva, šišmiši, vidra, 125 ptičjiih vrsta, 9 vrsta vilin konjica, 30 vrsta leptira, 4  vrste vodozemca, 11 vrsta gmazova te preko 220 biljnih vrsta među kojima je  značajan broj endema. Biološka i krajobrazna raznolikost (izvori, pećine, jezera, riječni tok, sedrene navlake, biljni svijet) daju prostoru vrijednosti koje zahtijevaju zaštititu sukladno IUCN klasifikaciji i Zakonu o zaštiti prirode ŽZH („NN ŽZH“, br. 6/99 i FBIH – SNF BiH“, broj: 33/03 i  66/13 ).

Peć Mlini

Ugrožene vrste

S obzirom da u Grudama izvire rijeka Tihaljina, oko lokaliteta Peć Mlini opservirane su ugrožene biljne vrste koje zahtijevaju zaštitu kao što su  Campanula portenschlagiana
Roem.et Schult., Adiantum capillus veneris L.,  Thelypteris palustris Schott, te Aristolochia rotunda L.