Digitalni registar

Cynoglossum columnae Ten. (Jednogodišnji pasji jezik)

Fotografija: Collections of Bioclass, School, Moscow
Izvor: GBIF

Biljka Cynoglossum columnae Ten. je u Bosni i Hercegovini rasprostranjena na području Prenja, Mostara -Bijelog polja, Radobolje, Uskopolja, Drežnice, Širokog Brijega, Huma, Počitelja, Ljubuškog – Kravica, Sušice, Trebinja – Lastva i Glavske. 

Stanište ove biljke su suhi, kameniti pašnjaci, stjenovite padine i šipražje, uglavnom na vapnencu, na visini od 500–1700 metara nadmorske visine.

Rasprostranjenost u Europi

Cynoglossum columnae Ten.

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Raspostranjenost u BiH

Prema podacima s Crvene liste flore FBIH (Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž.,1950-1983) (Šilić, Č.,1996), biljka Cynoglossum columnae Ten. je u Bosni i Hercegovini rasprostranjena na području Prenja, Mostara -Bijelo polje, Radobolje, Uskopolja, Drežnice, Širokog Brijega-Mostar, Huma, Počitelja, Ljubuškog – Kravica, Sušice, Trebinja – Lastva i Glavske. 

Stanište ove biljke su suhi, kameniti pašnjaci, stjenovite padine i šipražje, uglavnom na vapnencu, na visini od 500–1700 metara nadmorske visine.

Fotografija: Collections of Bioclass, School, Moscow
Izvor: GBIF

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (LC)- najmanje Zabrinjavajuća. Cynoglossum columnae Ten. pripada genusu Cynoglossum koji obuhvaća više biljaka iz familije Boraginaceae, a ovaj genus se prepoznaje po jezičastom lišću i crvenkastom cvijeću.

Naziv Cynoglossum na grčkom znači pasji jezik, a potječe od grčkog botaničara i farmakologa Pedaniusa Dioscoridesa koji je ovim nazivom opisao grubu teksturu listova genusa Cynoglossum. Listovi svojom teksturom podsjećaju na pasji jezik. 

Fotografija: Collections of Bioclass, School, Moscow
Izvor: GBIF

Opis

Za razliku od drugih biljaka iz genusa Cynoglossum čija stabljika doseže i do 60 centimetara, stabljika podvrste Cynoglossum columnae Ten. doseže 40 centimetara.

Stabljika je prekrivena krutim i grubim dlačicama. Stabljika se grana prema cvijetu.

Cvjeta od travnja do početka lipnja. Boja cvijeta je crvena do ružičasta, u početku često s ljubičastom venom, a postaje plava kada se osuši.

Ima udubljeni rub ploda.

Sinonimi:

Cynoglossum apenninum L.

Narodni nazivi: 

Jednogodišnji pasji jezik

Rasprostranjenost u Europi

Prema podacima Globalne platforme za informacije o biodiverzitetu – GBIF, zavičajno područje vrste Cynoglossum columnae Ten. rasprostire se od jugoistočne Europe do jugozapadne Turske.

Primijećena je na području Italije, Sicilije, Balkana, uz obale Egejskog mora i Turske.

Geografske reference opservacija

Dodatni podaci

Taksonomski izvor: Valdés, B. (2011): Boraginaceae. – In: Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Takson u EURO+MED: Cynoglossum columnae Ten. (Klikni za više podataka)

GBIF ID: 8024799 (Klikni za više podataka)

Pretraži Google fotografije za ovu vrstu (Klikni OVDJE)

Osnovne reference

1. Ritter-Studnička, H. (1957). Nalazište paprati Adiantum capillus veneris L. u Gornjem Šeheru kod Banja Luke. Naše starine br. 4.
2. Matoničkin, I., Pavletić, Z. (1960). Sudjelovanje pojedinih životinjskih i biljnih skupina u izgradnji životnih
zajednicana sedrenim i erozijskim slapovima Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u
Sarajevu, XIII, 41-63.
3. Kosorić, Đ. (1978). Sastav i karakteristike životnih zajednica Neretve (od Mostara do granice sa SR
Hrvatskom). Sarajevo. 6-26.
4. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatlji protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway.
5. Šilić, Č. (2002): Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. matica Hrvatske, Ogranak Čitluk. p.40. Terenska istraživanja 2012.