Category Archives: Uncategorized

Digitalni registar Gomoljasta zečina (Centaurea tuberosa Vis.) Autor fotografije: Kostas ZontanosIzvor: GBIF Biljka Centaurea tuberosa Vis. je u Bosni i Hercegovini opservirana na području Širokog Brijega, na lokalitetu Gradac na Čabulji, kao i na lokalitetu Borova Glava kod Livna, na lokalitetu Han Vaganj na planini Dinaru, kod sela Grabovice, na Šator planini, te na Pasjaku kod Drvara. Zavičajno područje joj je Balkanski poluotok. U bazi GBIF-a uneseno je tek par opservacija ove biljke, što ukazuje kako je potrebno više raditi na evaluaciji ove biljne vrste u prirodi.  Rasprostranjenost u Europi Centaurea tuberosa Vis. Red: Asterales Familija: Asteraceae Raspostranjenost u BiH Gomoljasta zečina (Centaurea tuberosa Vis.) je endemska biljka kojoj je zavičajno planinsko područje Dinarida. Opservirana je na planinama na bosansko-dalmatinskoj granici. (Skokanová & al. 2019: 572, 592). U Bosni i Hercegovini je uočena na području Širokog Brijega, na lokalitetu Gradac na Čabulji, kao i na lokalitetu Borova Glava kod Livna,…

Read more

Digitalni registar Salvia bertolonii Vis. (Bertolonijeva žalfija) Autor fotografije: gianluigiIzvor: Plantsoftheworldonline.org Na području Županije Zapadnohercegovačke Bertolonijeva žalfija (Salvia bertolonii Vis.) opservirana je na području Širokog Brijega, a u Bosni i Hercegovini se ova biljka nalazi na se rasprostire na području Prenja, Rujišta, Boračkog jezera, Bune, Veleža, Bosanskog Petrovca, Drvara, Glamočkog polja, Dinare, Livna, Duvanjskog polja, Travnika, Trnova, Jablanice, doline Rakitnice ispod Dubočana, Čabulje, Porima, Mostara. Opservirana je i na lokalitetu Gljiva – Trebinje, kao i u Nevesinjskom polju, na Budoš planini, na lokalitetu Bukva kod Nevesinja, u Gatačkom polju, te na lokalitetu Klinje – Bijela Voda. Rasprostranjenost u Europi Salvia bertolonii Vis. Red: Lamiales Familija: Lamiaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, na području Županije Zapadnohercegovačke Bertolonijeva žalfija (Salvia bertolonii Vis.) opservirana je na području Širokog Brijega, a u Bosni i Hercegovini se ova biljka nalazi na se rasprostire na području Prenja, Rujišta, Boračkog jezera, Bune,…

Read more

Digitalni registar Aristolochia rotunda L. (Okruglolisna vučja stopa) Autor fotografije: botaluIzvor: GBIF Na području Županije zapadnohercegovačke biljka Okruglolisna vučja stopa (Aristolochia rotunda L.)​ opservirana je na području općine Grude, točnije na lokalitetu Modro oko, a u Hercegovini se još pojavljuje u Mostarskom Blatu, Počitelj polju te na Karaotoku.  Nativni areal ove biljke je Europa, njezino zavičajno područje se prostire od juga Švicarske, preko Italije, Sardinije i Sicilije, Francuske i Korzike, sve do sjeveroistoka Španjolske, te sjeverozapada Turske. Nativna je na području Grčke, Bugarske, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, te Bosne i Hercegovine.  Rasprostranjenost u Europi Aristolochia rotunda L. Red: Piperales Familija: Aristolochiaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, biljka Aristolochia rotunda L. se u Bosni i Hercegovini pojavljuje na nekoliko lokaliteta, pojedinačno u Mostarskom blatu, u Počitelj polju, naKaraotok (Hutovo blato), u Blagaju (neposredno uz izvor Bune), te u Tihaljini na lokalitetu Modro oko.  Autor…

Read more

Digitalni registar Thelypteris palustris Schott (Močvarna paprat) Autor fotografije: Ruth BrooksIzvor: GBIF Thelypteris palustris Schott je močvarna paprat koja je zabilježena na par lokaliteta u Bosni i Hercegovini, opservirana je području općine Grude, točnije na lokalitetu Modro oko kraj Tihaljine, u Velinom Selu kod Bijeljine gdje je smještena močvara Gromiželj, te u Jajcu.  Rasprostranjenost u Europi Thelypteris palustris Schott Red: Blechnales Familija: Thelypteridaceae Raspostranjenost u BiH U Bosni i Hercegovini se paprat Thelypteris palustris Schott pojavljuje na području općine Grude, točnije na lokalitetu Modro oko kraj Tihaljine, u Velinom Selu kod Bijeljine gdje je smještena močvara Gromiželj, a u bazu Globalnog fonda za biološku raznolikost (GBIF) unesen je i podatak o opservaciji ove vrste na području Jajca. Autor fotografije: Ruth BrooksIzvor: GBIF Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (VU) ranjiva. Razlog za to je taj što je u pitanju močvarna biljka čije staništa postaju ugrožena.…

Read more

Digitalni registar Campanula portenschlagiana Roem.et Schult. (Portenšlagova zvončika) Na području Županije zapadnohercegovačke nalazi se na kod Klobuka u Ljubuškom, te na lokalitetu Peć Mlini kod Tihaljine. Riječ je o biljnoj vrsti koja je kritično ugrožena, budući da je endem koji je rasprostranjen u susjednoj Hrvatskoj, s tek nekoliko lokaliteta u BiH neposredno uz hrvatsku granicu. Rijetka je i strogo zaštićena biljka. U susjednoj Hrvatskoj raste na Biokovu, u dolini rijeke Cetine, na Braču, Korčuli i Hvaru, u okolici Splita i Omiša te na Mosoru. Na Pelješcu dolazi samo na jednom lokalitetu. Portenschlagov zvončić dobio je ime u čast bečkog pravnika i botaničara Franza Ledermayer-Portenschlaga. Kultivacijom je ova biljka sa svog zavičajnog područja uvezena i u nekoliko europskih zemalja (Velika Britanija, Austrija, Belgija, Francuska). Rasprostranjenost u Europi Campanula portenschlagiana Roem.et Schult. Red: Asterales Familija: Campanulaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, Portenšlagova zvončika se nalazi samo na…

Read more

Digitalni registar Reichardia macrophylla Vis. et Panč (Bršaka) Autor fotografije: Ignacio Fernández VillarIzvor: Plantsoftheworldonline.org Biljka Reichardia macrophylla Vis. et Panč je endem zapadnog dijela Balkanskog poluotoka, te je osim u Bosni i Hercegovini, raspostranjena i u Dalmaciji, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. Prema podacima s Crvene knjige flore FBiH, nalazi se na području Čabulje, Veleža, Prenja, Čvrsnice, u dolini Sutjeske, na lokalitetima Doljani, Suhi dol, Tešanica – Konjic, kao i na području Čapljine, Ljubuškog i Trebinja. Pronalažena je i na lokalitetima Jazina, Lastva,Bukovi dol, Ljubinje, kod Lastve i Vučjeg zuba, kod Suhe u Stujesci, kod Ljubinja, te u okolini Dobruna.  Rasprostranjenost u Europi Reichardia macrophylla Vis. et Panč Red: Asterales Familija: Asteriaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, ova biljka je rasprostranjena na području Prenja, Čvrsnice, Čabulje, na dolomitnim i dolomitno-krečnjačkim kamenjarima. Svoj optimum nalazi u pionirskoj vegetaciji na ogoljenim dolomitima oko Konjica. Nije rijetka i…

Read more

Digitalni registar Periploca graeca L. (Grčka luštrika)  Autor fotografije: Roberto BarsagliniIzvor: GBIF Periploca graeca L. (Grčka luštrika) se na području Županije zapadnohercegovačke nalazi na području Ljubuškog i Humca, a zabilježena je i na području Hutova blata, Dračeva i Krupe.  Zavičajno joj se područje rasprostire od jugoistoka Europe do sjevernog Irana u Aziji.   Rasprostranjenost u Europi Periploca graeca L. Red: Gentianales Familija: Asclepiadaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, grčka luštrika (Periploca graeca L.) se u Bosni i Hercegovini nalazi na području Ljubuškog, Humca, Dračeva, Hutova blata i Krupe. U Bosni i Hercegovini je ova biljka zabilježena oko priobalnog područja donjeg toka rijeke Neretve i nekih njezinih pritoka (Trebižat i dr.). Stanište su joj aluvijalni vlažni tereni uz rijeke i jezera.  Autor fotografije: Roberto BarsagliniIzvor: GBIF Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (VU) ranjiva. To znači da će vjerojatno postati ugrožena osim…

Read more

Digitalni registar Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng (Žuta lužarka) Autor fotografije: Robert OllierIzvor: GBIF Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng koja je u narodu poznata pod nazivom “Žuta lužarka” rasprostranjena je na području Mostara i Ljubuškog, te Blagaja i Počitelja. U bazu GBIF-a (Globalni fond za biološku raznolikost) posljednja i jedina opservacija ove biljke je unesena 2020. godine, kada je biljka uočena na kod Počitelja – koordinate 43.144398, 17.730106.  Zavičajno područje žute lužarke se prostire sve od Irana, pa do Španjolske.  Rasprostranjenost u Europi Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng (Žuta lužarka) Red: Asparagales Familija: Amaryllidaceae Raspostranjenost u BiH “Žuta lužarka” je gomoljasta višegodišnja biljka sa žutim cvjetovima koji se pojavljuju u jesen, a u Bosni i Hercegovini rasprostire na području Mostara i Ljubuškog, te Blagaja i Počitelja. Posljednja opservacija koje je prijavljena u bazu GBIF-a dogodila se 11.10.2020. kada je biljka uočena uz obalu Neretve kod Počitelja. …

Read more

Digitalni registar Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.(Gomoljasta perunika) Autor fotografije: Stavros ApostolouIzvor: GBIF Na području Županije zapadnohercegovačke ova je vrsta zabilježena na području Ljubuškog. U Bosni i Hercegovini je još opservirana kod Mostara i Počitelja, Crnog brda, Hutova blata i Kotara (plato Dubrava).  U bazi GBIF-a (Globalni fond za biološku raznolikost) unesena je jedna službena opservacija vrste Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. i to na području Hercegovine, kod Čitluka na koordinarama 43.207926, 17.717896 (Krehin Gradac).  Rasprostranjenost u Europi Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. Red: Asparagales Familija: Iridaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, Gomoljasta perunika (Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.) uočena je kod Mostara i Ljubuškog, Počitelja, Crnog brda, Hutova blata, te Kotara (plato Dubrava).  Autor fotografije: Stavros ApostolouIzvor: GBIF Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (CR) Kritično Ugrožena. Zavičajno područje joj je mediteranski dio Europe (istočno od sjeveroistočne Francuske).  Naseljava suha i kamenita mjesta. …

Read more

Digitalni registar Gladiolus illyricus W. D. J. Koch (Ilirska gladiola) Autor fotografije: Débora FrazãoIzvor: GBIF   Prema literarnim podacima, Gladiolus illyricus W.D.J.Koch koja je poznata i pod narodnim nazivom Ilirska gladiola opservirana je u okoliniLjubuškog.  U bazu GBIF-a (Globalni fond za biološku raznolikost) uneseno je kako je posljednja opservacija ove biljke zabilježena 1905. godine od strane W. Behrendsena.  Zavičajno područje ove biljke je jugozapad Europe te sjever Afrike.  Rasprostranjenost u Europi Gladiolus illyricus W. D. J. Koch (Ilirska gladiola) Red: Asparagales Familija: Iridaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, vrsta Gladiolus illyricus W. D. J. Koch se osim na području Ljubuškog nalazi i na području Korićana prema Vlašiću, Karaule između Travnika i Jajca, Lisina kod Ključa, Glogova, Podgorana kod Hana, te okoline Mostara. Ova je biljka opservirana i na području Gackog polja, okoline Trebinja, Skočigrma u Bijeloj Gori, te na poluotoku Kleku, te u Domanovićima. Također je…

Read more

20/21