Category Archives: Uncategorized

Digitalni registar Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Vještica) Vještica (Charaxes jasius) pripada grupi naših najvećih leptira. Vrlo je brz letač. Ima karakteristične boje te ga je jednostavno identificirati. Na području BiH vrsta Charaxes jasius je poznata sa lokaliteta: Podvelež, Široki Brijeg, Zavala (Popovo polje) i Neum. Rasprostranjenost  Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) Porodica: Nymphalidae  Rod: Charaxes Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste faune FBIH, leptir Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) je u Bosni i Hercegovini opserviran na lokalitetima Podvelež, Široki Brijeg, Zavala (Popovo polje) i Neum.  Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to vrsta koja je u BiH pod statusom (VU) ranjiva.   Opis Gornja strana prednjih krila je tamno smeđa sa narančastim rubovima. Na svakom stražnjem krilu nalaze se po 2 repa. Nema sličnosti sa nekim drugim leptirom. Ženke su veće od mužjaka.   Rasprostranjenost  Jedinke vrste Charaxes jasius Linnaeus naseljavaju uzak pojas uz mediteransku obalu Europe i Sjeverne…

Read more

Digitalni registar Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (Bijela roda) Bijela roda (Ciconia ciconia L.) je redovna, ali relativno malobrojna gnjezdarica u Bosni i Hercegovini, a dosadašnji literarni podaci ukazuju na to kako su u BiH zabilježena ukupno 126 gnijezda. Gnijezda su većinom bila raspoređena na građevinskim objektima (krovovi kuća, dimnjaci fabrika i sl.) i električnim vodovima, a većina gnijezda je na području Posavine, odnosno regija Bijeljina, Brod, Dubica i Gradiška. U Zapadnohercegovačkoj županiji su bila registrirana dva gnijezda na području Širokog Brijega, a kao glavni lokalitet od interesa na ovom području ističe se Mostarsko blato kao dio koridora za migratorne vrste ptica. Rasprostranjenost  Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Red: Ciconiiformes Familija: Ciconiidae Raspostranjenost u BiH U Bosni i Hercegovini je zabilježena na većem broju lokaliteta u vrijeme gniježđenja i migracije (Obratil, 1968). Poznato je da se u Federaciji Bosne i Hercegovine gnijezdi u Sanskom Mostu (Kotrošan, 2010), Donjoj Orahovici, Orašju, Odžaku, (Kotrošan,…

Read more

Digitalni registar Proteus anguinus Laurenti, 1768 (Čovječija ribica) Čovječja ribica – Proteus anguinus je endem podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša. Spada u red repatih vodozemaca zajedno sa daždevnjacima i tritonima. Osim u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od najbogatijih zemalja po nastanjenosti čovječje ribice, rasprostranjena je na području Slovenije, Trsta u Italiji i Hrvatske, gdje je rasprostranjena u uskom priobalni pojas sve do Crne Gore. U BiH je, za sada, poznato da obitava tri velika regiona: Zapadna Hercegovina, Sjeverozapadna Bosna, i Istočna Hercegovina. Stanište vrste u BiH je vezano za slivove rijeka Trebišnjice, Trebižata, Une, Sane i njihovih manjih pritoka. U BiH, zabilježeno je preko 100 lokaliteta čovječje ribice od kojih: 55 sigurno potvrđenih, 41 potencijalnih lokaliteta i 32 literaturna nalaza (nisu potvrđeni preko 30 godina). Proteus anguinus Laurenti, 1768 Razred: Vodozemci (Amphibia) Red: Repaši (Caudata ili Urodela) Familija: Glavašice (Proteidae) Raspostranjenost u BiH Proteus anguinus je u BiH poznata sa…

Read more

Digitalni registar Dalamtinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) Izvor fotografije: Flora Italiana Dalmatinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) koja je opservirana u zapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, podvrsta je uskolisne žutilovke G. sylvestris, endemu prostora bivše Jugoslavije Albanije, središnje i južne Italije. Podvrsta Dalmatinska košeničica je endem Dinarida.  Rasprostranjenost u BiH Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb. Red: Fabales Familija: Fabaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, dalmatinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) se nalazi na idućim lokacijama: Prolog, Vještice Gora, Troglav, Krug kod Livna, Borova Glava, Hrbljina blizu Glamoča, Grahovo, Grkovci, Džermanica i Bikovac kod Višegrada, Vardište (550 m), Preslica, okolina Konjica, Bigolje, Boračko jezero, Prenj, Glogovo okolina Mostara, Podvelež, Velika Vlajna – Čabulja, Čvrsnica, Radovan kod Posušja, Leotar kod Trebinja, Bijela Gora – Vučja, Drvar, Dobrun, rijeka Ugar, Ostrožac dolina rijeke Una kanjon (ca.…

Read more

Digitalni registar Delminianska zvjezdoglavka (Scabiosa delminiana Abadžić) Autor fotografije: D. ŠoljanIzvor: Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 2(1) 2014. Riječ je o vrsti koja je prvi put primjećena u zapadnoj Bosni i Hercegovini te je formalno opisana 2007. godine kada joj je dat i službeni naziv – Scabiosa delminiana Abadžić. Pokazano je da se ova vrsta značajno razlikuje od srodne S. canescens Waldst. et Kit., što je omogućilo njezino izdvajanje kao nove i zasebne svojte. Prva opservacija je bila na planini Lip (Lib) na rubu Duvanjskog poja (zapadna Bosna i Hercegovina), a naknadno su populacije ove vrste su utvrđene i u Rakitno polju kraj Posušja, te u Livanjskom polju, kao i na području Čvrsnice, Glamoča, Bosanskog Grahova, te u Butišnici uz gornju Unu. Opservirana je i u Hrvatskoj u graničnom području sa Bosnom i Hercegovinom.Naseljava otvorene površine submediteranskih i epimediteranskih suhih travnjaka unutar vegetacijskog reda Scorzonero villosae-Chrysopogonetalia grylli Horvatić et Horvat in…

Read more

Digitalni registar Velebitski zvončić (Campanula velebitica Borbás) Velebitski zvončić je biljka koja je gotovo ugrožena, a status ugroženosti mu je dodijeljen zbog teško pristupačna staništa, budući da raste na planinskim predjelima, te se rijetko opservira. Većina nalaza ove biljke je na planinskom masivu Velebita, zbog čega je i dobio naziv velebitski zvončić. U BiH je primjećen na planinskim područjima na području Posušja, te na Velikoj Raduši, Vran planini, Tušnici, Prenju, Čvrsnici i Orijenu.  U bazu GBIF-a uneseno je tek par podataka o opservacijama ove biljke u Europi.  Rasprostranjenost u Europi Adiantum capillus – veneris L. Red: Polypodiales Familija: Pteridaceae- Adiantaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, Velebitski zvončić (Campanula velebitica Borbás) se nalazi na idućim lokacijama: Idovac – Velika Raduša pl., Stolac – Višegrad, Prusac – Bugojno, Čemerni dolci – Vran pl., Tušnica – Livno, Smrčevo točilo – Višegrad, Barice – Prenj, Čvrsnica, Sniježnica između Posušja…

Read more

Digitalni registar Dalmatinsko zvonce (Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.) Autor fotografije: Jasenka TopicIzvor: EUNIS Dalmatinsko zvonce je endem krških polja Dalmacije i susjednih područja BiH, a na području Zapadnohercegovačke županije je opserviran na području Lištice u Posušju. U BiH se još nalazi na lokalitetima Donje Bare, Dugo polje, Glamočko polje, Duvanjsko polje, Čaprazlije, Livanjsko polje, Drobnjak kod Drvara, te na Velikoj Čvrsnici.  U bazu Globalne platforme za informacije o biodiverzitetu – GBIF uneseno je tek par podataka o opservacijama ove biljke.  Rasprostranjenost u Europi Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC. Red: Asterales Familija: Campanulaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, Dalmatinsko zvonce (Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.) je endemska biljka koja se osim u Hrvatskoj, gdje je vrsta prvi put opisana od strane A. De Candolle 1830. koji ju je našao u okolici Solina, nalazi i na području Bosne i Hercegovine na više lokacija. Osim na području Lištice u Posušju,…

Read more

Digitalni registar Zvjezdastocvjetni sunovrat (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker) Autor fotografije: hildingthorIzvor: GBIF Na području Županije zapadnohercegovačke Zvjezdastocvjetni sunovrat se nalazi se na području Posušja i Rakitna.  Stanište ove vrste su brdske i pretplaninske livade tekamenita mjesta do područja planinske vegetacije, škrape unutar šumskih područja, vlažne livade, osobito na dubljem tlu u ponikvama. Trajnica je, razmnožava se podzemnom stabljikom i sjemenom. Cvjeta u svibnju i lipnju, u planinskom području polovicom srpnja. Zbog uglednih cvjetova na pristupačnim mjestima izložena je sabiranju. Rasprostranjenost u Europi Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker Red: Asparagales Familija: Amaryllidaceae Raspostranjenost u BiH Zvjezdastocvjetni sunovrat se u BiH, osim na području Posušja i Rakitna, nalazi i na području Vlašića, Vranice (Prokoško) i Tikve kod Kupresa. Opserviran je i na području Malovana, Kamešnice, Zelengore, Maglića, Volujka, Veleža, Gackog polja, Leotara kod Trebinja, te Čvrsnice.  Autor fotografije: hildingthorIzvor: GBIF Status ugroženosti Status ugroženosti je da je…

Read more

Digitalni registar Crocus tommasinianus Herb. (Tomazinijev šafran) Autor fotografije:  Ludwig TreuterIzvor: GBIF Tomazinijev šafran (Crocus tommasinianus Herb.) je kritično ugrožena biljka koja je dosada u BiH opservirana tek u blizini Posušja, podaci su iz Crvene knjige flore Federacije BiH. Rasprostranjenost u Europi Crocus tommasinianus Herb. Red: Asparagales Familija: Iridaceae Raspostranjenost u BiH Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, Tomazinijev šafran (Crocus tommasinianus Herb.) je u Bosni i Hercegovini opserviran samo kraj Posušja. Riječ je o biljci koja raste na suhim travnatim mjestima i u razrijeđenim šumama u pojasu kserotermnih hrastovih šuma. Stvara mnogobrojnu populaciju, koja se sastoji od nekoliko tisuća jedinki, koje se obično sreću u grupama, no ugrožava ga uništavanje staništa.  Autor fotografije:  Ludwig TreuterIzvor: GBIF Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (CR) kritično ugrožena. Utvrđeni status ugroženosti Tomazinijevog šafrana  proizilazi iz činjenice da je riječ o biljci koja raste na suhim travnatim…

Read more

Digitalni registar Paeonia corallina Retz. (Mosur) Autor fotografije: The Jerusalem Botanical GardensIzvor: Plantsoftheworldonline.org Biljka Mosur (Paeonia corallina Retz.) se osim na području Radovana kod Posušja rasprostire i na području Velike Gomila kod Cazina, Grmeča i Gredovitog Vrha. U bazu GBIF-a (Globalni fond za biološku raznolikost) nema unesenih podataka o opservacijama biljke Paeonia corallina Retz. na području Hercegovine, iako je riječ o vrsti koja je rasprostranjena diljem juga Europe, te joj je područje BiH dio zavičajnog areala.  Rasprostranjenost u Europi Paeonia corallina Retz. Red: Ranunculales Familija: Ranunculaceae Raspostranjenost u BiH Biljka Mosur (Paeonia corallina Retz.) se osim na području Radovana kod Posušja rasprostire i na području Velike Gomila kod Cazina, Grmeča i Gredovitog Vrha. Zavičajno područje joj se prostire južnim dijelom Europe, od Španjolske, preko Italije i Grčke, sve do Irana i Iraka u Aziji. Autor fotografije: The Jerusalem Botanical GardensIzvor: Plantsoftheworldonline.org Status ugroženosti Status ugroženosti je da je to vrsta…

Read more

10/21