Digitalni registar

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (Bijela roda)

Bijela roda (Ciconia ciconia L.) je redovna, ali relativno malobrojna gnjezdarica u Bosni i Hercegovini, a dosadašnji literarni podaci ukazuju na to kako su u BiH zabilježena ukupno 126 gnijezda. Gnijezda su većinom bila raspoređena na građevinskim objektima (krovovi kuća, dimnjaci fabrika i sl.) i električnim vodovima, a većina gnijezda je na području Posavine, odnosno regija Bijeljina, Brod, Dubica i Gradiška. U Zapadnohercegovačkoj županiji su bila registrirana dva gnijezda na području Širokog Brijega, a kao glavni lokalitet od interesa na ovom području ističe se Mostarsko blato kao dio koridora za migratorne vrste ptica.

Rasprostranjenost 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Red: Ciconiiformes

Familija: Ciconiidae

Raspostranjenost u BiH

U Bosni i Hercegovini je zabilježena na većem broju lokaliteta u vrijeme gniježđenja i migracije (Obratil, 1968). Poznato je da se u Federaciji Bosne i Hercegovine gnijezdi u Sanskom Mostu (Kotrošan, 2010), Donjoj Orahovici, Orašju, Odžaku, (Kotrošan, 2005; Kotrošan et al., 2006) i
Donjoj Mahali kod Tolise (arhiv Ornitološkog društva „Naše ptice“). Poznato je i gniježđenje na Livanjskom polju u 2008. godini, ali nakon
toga više nije konstatovano gniježđenje na datom području (Šarac & Stumberger, 2008/2009). Gnijezdeće aktivnosti u vidu prikupljanja
materijala za gnijezdo su zabilježene u Sarajevu, ali na kraju ptice nisu podigle gnijezdo (Dender et al., 2008/2009). Pored spomenutog od 2005. godine napuštena i uništena gnijezda su nalažena u Živinicama, Šerićima i Širokom Brijegu (arhiva Ornitološkog društva „Naše ptice“).  Vrsta je zabilježena na RAMSAR područjima Livanjsko polje (gnjezdarica) i Park prirode Hutovo blato, a od potencijalnih IBA područja (Kotrošan et al., 2012) u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježena je na Haljinićima, rijekama Bosni i Savi i kraškim poljima Mostarsko blato i
Duvanjsko polje. 

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to vrsta pod statusom (EN) ugrožena.

Procjenjuje se da u Federaciji BiH gnijezdi manje od 10 parova.

Glavni uzrok ugroženosti je ubijanje, uništavanje gnijezda i degradacija staništa na kojima se hrani (npr. vlažne livade).

Opis

Velika ptica s dugim nogama, vratom i kljunom.

Duljina tijela 100-115 cm, raspon krila 155-165 cm, težina odraslih ptica od 2,5 do 4,5 kg.

Mužjaci su nešto veći od ženki, ali spolja se gotovo ne razlikuju.

Šljiva je bijela, muha crna.

Kljun i noge su crvene boje. 

Rasprostranjenost 

Areal rasprostranjenja bijele rode obuhvata Europu, Aziju i Afriku. Rode su selice koje migriraju na jug tijekom zime zbog nedostatka i nedostupnosti hrane na sjevernim područjima. Putuju sve do centralne i južne Afrike, put od 12 000 km, i to samo danju, a da bi prevalile veće udaljenosti moraju jedriti na toplim zračnim strujama, zvanim termali. Tijekom migracije izbjegavaju velike vodene površine kao što je Sredozemno more, jer iznad mora nema termala koje mogu koristiti za jedrenje, a postoje dva glavna puta migracija – istočni i zapadni. Istočni migracijski put prolazi kroz Bospor do Turske, preko Levanta te slijedi dolinu rijeke Nil prema jugu. Zapadni migracijski put vodi preko Gibraltara sve do zapadnih dijelova Afrike. 

Osnovne reference

1. BirdLife International 2012. Ciconia ciconia. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1. www.iucnredlist.org
2. Dender, D., Hodžić, E., Selimović, M. & Šimić, E., 2008/2009: Gnijezdilišno ponašanje pararoda (Ciconiaciconia) kod Sarajeva. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 4-5(4-5): 115.
3. Kotrošan, D. 2005: Prvi rezultati praćenja gniježđenja bijele rode (Ciconia ciconia) u Bosni i Hercegovini. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 1(1): 12-18.
4. Kotrošan, D., 2010: Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia) u Sanskom Mostu. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 6(6): 69.
5. Kotrošan, D., Dervović, I. & Mulaomerović, J., 2006: Gniježđenja bijele rode (Ciconia ciconia) na području Bosne i Hercegovine u 2006. godini. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 2(2): 3-8.
6. Kotrošan, D., Drocić, N., Trbojević, S., Šimić, E. & Dervović, I., 2012: Program IBA, Međunarodno značajna područja za ptice, u Bosni i Hercegovini. Ornitološko društvo “Naše ptice”,interno izdanje za projekat “Evaluacija IBA područja u FBIH”, Sarajevo.
7. Obratil, S., 1968: Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine II (Gaviiformes, Podicipediformes, Pelacaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes). Glasnik Zemaljskog muzeja (PN) NS 6: 227-254.
8. Šarac, M. & Stumberger, B., 2008/2009: Bijela roda (Ciconia ciconia) na Duvanjskom polju i Livanjskom polju. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini, 4-5(4-5): 10-16