Digitalni registar

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Vještica)

Vještica (Charaxes jasius) pripada grupi naših najvećih leptira. Vrlo je brz letač. Ima karakteristične boje te ga je jednostavno identificirati.

Na području BiH vrsta Charaxes jasius je poznata sa lokaliteta: Podvelež, Široki Brijeg, Zavala (Popovo polje) i Neum.

Rasprostranjenost 

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

Porodica: Nymphalidae 

Rod: Charaxes

Raspostranjenost u BiH

Prema podacima s Crvene liste faune FBIH, leptir Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) je u Bosni i Hercegovini opserviran na lokalitetima Podvelež, Široki Brijeg, Zavala (Popovo polje) i Neum. 

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to vrsta koja je u BiH pod statusom (VU) ranjiva.

 

Opis

Gornja strana prednjih krila je tamno smeđa sa narančastim rubovima. Na svakom stražnjem krilu nalaze se po 2 repa. Nema sličnosti sa nekim drugim leptirom. Ženke su veće od mužjaka.

 

Rasprostranjenost 

Jedinke vrste Charaxes jasius Linnaeus naseljavaju uzak pojas uz mediteransku obalu Europe i Sjeverne Afrike. 

Geografske reference opservacija

Osnovne reference

1. Lelo, S., 2004: Revizija Rebelovog popisa leptira Bosne i Hercegovine. Coron’s d.o.o., Sarajevo.
2. Lelo, S., 2007: Contribution to knowledge of the fauna of butterflies in Bosnia and Herzegovina. Acta entomologica serbica, 12(2): 73-92
3. Lelo, S. & Memišević, E., 2003: Novi nalaz vrsta Gonopteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) i Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera,
Papilionoidea) na području Bosne i Hercegovine. GZM, PN.
4. Schawerda, K., 1922: Nachtrage zur Lepidopterenfauna Bosniens und Herzegowiniens. Verh. K. k. zool.- bot.Ges., Wien.
5. Sijarić, R., 1991: Novi nalaz vrsta Rhopalocera (Lepidoptera) u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji. GZM (PN) NS 30: 129-132