Digitalni registar

Delminianska zvjezdoglavka (Scabiosa delminiana Abadžić)

Autor fotografije: D. Šoljan
Izvor: Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 2(1) 2014.

Riječ je o vrsti koja je prvi put primjećena u zapadnoj Bosni i Hercegovini te je formalno opisana 2007. godine kada joj je dat i službeni naziv – Scabiosa delminiana Abadžić.

Pokazano je da se ova vrsta značajno razlikuje od srodne S. canescens Waldst. et Kit., što je omogućilo njezino izdvajanje kao nove i zasebne svojte.

Prva opservacija je bila na planini Lip (Lib) na rubu Duvanjskog poja (zapadna Bosna i Hercegovina), a naknadno su populacije ove vrste su utvrđene i u Rakitno polju kraj Posušja, te u Livanjskom polju, kao i na području Čvrsnice, Glamoča, Bosanskog Grahova, te u Butišnici uz gornju Unu. Opservirana je i u Hrvatskoj u graničnom području sa Bosnom i Hercegovinom.
Naseljava otvorene površine submediteranskih i epimediteranskih suhih travnjaka unutar vegetacijskog reda Scorzonero villosae-Chrysopogonetalia grylli Horvatić et Horvat in Horvatić 1963.
Naziv vrste potječe od naziva starog ilirskog naselja Delminium koje se nalazilo na padinama planine Lip.

Rasprostranjenost 

Scabiosa delminiana Abadžić

Red: Dipsacales

Familija: Dipsacaceae

Raspostranjenost u BiH

Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, biljka Scabiosa delminiana Abadžić se u Bosni i Hercegovini pojavljuje na idućim lokacijama: Uilica, Krug, Lip (Lib pl.), Čvrsnica – Dugo polje, Livansjko polje, Glamočko polje, Rakitno polje, kod Posušja, Borovača kod Bosanskog Grahova, uz gornju Unu, Butišnica. 

Autor fotografije: D. Šoljan
Izvor: Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 2(1) 2014.

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (VU) ranjiva. Status ugroženosti odražava činjenicu kako je riječ o endemičnoj biljci kojoj je prirodno stanište Duvanjski kraj, po čemu je dobila i naziv, a naknadno je pronađena i na nizu susjednih lokacija. 

Izvor: Naša baština Tomislavgrad

Opis

Sama stabljika biljke “Scabiosa delminiana Abadžić”naraste od 18 do 55 centimetara. Stabljika je gola, a listovi koji se nalaze pri donjem dijelu stabljike imaju cjelovit obod, vrh lista je šiljat do zaobljen. Boja cvjetova je svijetlo plavičasta do ljubičasta, rjeđe bijela. 

Sinonimi:

/

Narodni nazivi: 

delminianska zvjezdoglavka

Rasprostranjenost u Europi

Scabiosa delminiana, čiji je locus classicus planina Lib u duvanjskom kraju, je rasprostranjena na krškim područjima zapadne Hercegovine i zapadne Bosne, te pograničnim područjem Dalmacije.

Geografske reference opservacija

Dodatni podaci

Taksonomski izvor: Abadžić, S. (2007). Nova vrsta Genusa Scabiosa L. (Dipsacaceae). Hrvatska misao. 1/07(42), sv.30: 38-49.

Takson u EURO+MED: /

GBIF ID: /

Pretraži Google fotografije za ovu vrstu (Klikni OVDJE)

Osnovne reference

1. Abadžić, S. (2007). Nova vrsta Genusa Scabiosa L. (Dipsacaceae). Hrvatska misao. 1/07(42), sv.30: 38-49.