Digitalni registar

Dalamtinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.)

Izvor fotografije: Flora Italiana

Dalmatinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) koja je opservirana u zapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, podvrsta je uskolisne žutilovke G. sylvestris, endemu prostora bivše Jugoslavije Albanije, središnje i južne Italije.

Podvrsta Dalmatinska košeničica je endem Dinarida. 

Rasprostranjenost u BiH

Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Raspostranjenost u BiH

Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, dalmatinska košeničica (Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.) se nalazi na idućim lokacijama: Prolog, Vještice Gora, Troglav, Krug kod Livna, Borova Glava, Hrbljina blizu Glamoča, Grahovo, Grkovci, Džermanica i Bikovac kod Višegrada, Vardište (550 m), Preslica, okolina Konjica, Bigolje, Boračko jezero, Prenj, Glogovo okolina Mostara, Podvelež, Velika Vlajna – Čabulja, Čvrsnica, Radovan kod Posušja, Leotar kod Trebinja, Bijela Gora – Vučja, Drvar, Dobrun, rijeka Ugar, Ostrožac dolina rijeke Una kanjon (ca. 270 m). 

Izvor fotografije: Flora Italiana

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (LC) najmanje zabrinjavajuća.

U ovu kategoriju pripadaju široko rasprostranjene i brojne vrste, a s obzirom da je dalmatinska košeničica opservirana na više lokacija diljem BiH procjena je kako joj trenutno ne prijeti opasnost. 

Prema Atlasu Dendroflore BiH, nalazimo je u zajednicama sveze Scorzonerion villosae Horvatić, koje su razvijene na livadama submediteranskog područja, ali joj je optimum u zajednicama sveze Chrysopogoni-Saturejon Horvat & Horvatić, gdje je karakteristična vrsta. To su zajednice koje su razvijene na kamenjarama i kamenjarskim pašnjacima submediteranskog područja.

Izvor fotografije: Flora Italiana

Opis

Biljka Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb. je niski listopadni polugrm.

Korijenov sustav joj je jako razvijen, duboko prodire u kamenitu podlogu.

Listovi su joj jednostavni, gotovo sjedeći, linearni, najčešće 6 – 12 mm dugi i 1 – 2 mm široki, kruti, zašiljeni, svijetlozeleni, poleglo dlakavi ili s kratko stršećim dlakama, bez zalistaka.

Cvjetovi se nalaze na kratkim, dlakavim peteljkama (stapkama) i formiraju rastresiti uzani grozd. Dalmatinska žutilovka ima bodlje koje su tvrđe nego kod podvrste sylvestris. 

Sinonimi:

Genista dalmatica Bartl. in Bartl. et H. Wendl.

Narodni nazivi: 

Dalmatinska košeničica, dalmatinska žutilovka, dračica

Rasprostranjenost u Europi

Biljka Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb. je endem Dinarida. 

Dodatni podaci

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Takson u EURO+MED: Genista sylvestris subsp. dalmatica (Bartl.) H. Lindb. (Klikni za više podataka)

GBIF ID: 5347674 (Klikni za više podataka)

Pretraži Google fotografije za ovu vrstu (Klikni OVDJE)

Osnovne reference

1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo

2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992- 1995: 323-367. Sarajevo.

3. Vladimir, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (2006). New floristic records in the Balkans: 15. Phytologia Balcanica 17(1): 129-156, Sofija