Digitalni registar

Gomoljasta zečina (Centaurea tuberosa Vis.)

Autor fotografije: Kostas Zontanos
Izvor: GBIF

Biljka Centaurea tuberosa Vis. je u Bosni i Hercegovini opservirana na području Širokog Brijega, na lokalitetu Gradac na Čabulji, kao i na lokalitetu Borova Glava kod Livna, na lokalitetu Han Vaganj na planini Dinaru, kod sela Grabovice, na Šator planini, te na Pasjaku kod Drvara. Zavičajno područje joj je Balkanski poluotok. U bazi GBIF-a uneseno je tek par opservacija ove biljke, što ukazuje kako je potrebno više raditi na evaluaciji ove biljne vrste u prirodi. 

Rasprostranjenost u Europi

Centaurea tuberosa Vis.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Raspostranjenost u BiH

Gomoljasta zečina (Centaurea tuberosa Vis.) je endemska biljka kojoj je zavičajno planinsko područje Dinarida. Opservirana je na planinama na bosansko-dalmatinskoj granici. (Skokanová & al. 2019: 572, 592). U Bosni i Hercegovini je uočena na području Širokog Brijega, na lokalitetu Gradac na Čabulji, kao i na lokalitetu Borova Glava kod Livna, na lokalitetu Han Vaganj na planini Dinaru, kod sela Grabovice, na Šator planini, te na Pasjaku kod Drvara. Zavičajno područje joj je Balkanski poluotok.

Autor fotografije: Kostas Zontanos
Izvor: GBIF

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to vrsta koja je klasificirana kao (DD) Nedovoljno podataka. Vrste za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustvari kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj vrsti da bi se status ugroženosti mogao odrediti.

Autor fotografije: Kostas Zontanos
Izvor: GBIF

Opis

Gomoljasta zečina ima vretenasto ili repasto odebljalo korijenje, a unutrašnji cvjetovi su purpurni ili lila boje. Gomoljasta zečina je vrsta u rodu Centaurea koji pak pripada porodici glavočike ili Asteraceae zbog čega ima karakterističan cvat. Biljke su većinom endemi te imaju brojne žljezdane dlake koje stvaraju sekundarne metabolite.

Sinonimi:

Centaurea napulifera Rochel subsp. tuberosa (Vis.) Dostál

Narodni nazivi: 

Gomoljasta zečina

Rasprostranjenost u Europi

Gomoljasta zečina (Centaurea tuberosa Vis.) je endemska biljka kojoj je zavičajno područje Dinarida. Rasprostire se uz planine na bosansko-dalmatinskoj granici, sve do juga Grčke. 

Dodatni podaci

Taksonomski izvor: Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

GBIF ID: 3089509 (Klikni za više podataka)

Pretraži Google fotografije za ovu vrstu (Klikni OVDJE) 

Osnovne reference

1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.