Digitalni registar

Reichardia macrophylla Vis. et Panč (Bršaka)

Autor fotografije: Ignacio Fernández Villar
Izvor: Plantsoftheworldonline.org

Biljka Reichardia macrophylla Vis. et Panč je endem zapadnog dijela Balkanskog poluotoka, te je osim u Bosni i Hercegovini, raspostranjena i u Dalmaciji, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.

Prema podacima s Crvene knjige flore FBiH, nalazi se na području Čabulje, Veleža, Prenja, Čvrsnice, u dolini Sutjeske, na lokalitetima Doljani, Suhi dol, Tešanica – Konjic, kao i na području Čapljine, Ljubuškog i Trebinja. Pronalažena je i na lokalitetima Jazina, Lastva,
Bukovi dol, Ljubinje, kod Lastve i Vučjeg zuba, kod Suhe u Stujesci, kod Ljubinja, te u okolini Dobruna. 

Rasprostranjenost u Europi

Reichardia macrophylla Vis. et Panč

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Raspostranjenost u BiH

Prema podacima s Crvene liste flore FBIH, ova biljka je rasprostranjena na području Prenja, Čvrsnice, Čabulje, na dolomitnim i dolomitno-krečnjačkim kamenjarima.

Svoj optimum nalazi u pionirskoj vegetaciji na ogoljenim dolomitima oko Konjica.

Nije rijetka i na krečnjačko-dolomitičnoj podlozi.

Područje Vrtaljica izdvojeno je kao manji botanički rezervat u površini od 100 ha i proteže se od glavne ceste do vrha Zlatara i do Suhog Dola, Rzav – Dobrun, Suha – u dolini Sutjeske, Doljani, Suhi dol, Tešanica – Konjic,
Čabulja pl., Velež pl., Čapljina, Ljubuški, Trebinje, Jazina, Lastva, Bukovi dol, Ljubinje, kod Lastve i Vučjeg zuba, kod Suhe u Sutjesci, kod Ljubinja, na Čabulja pl., u okolini Dobruna.

Autor fotografije: Ignacio Fernández Villar
Izvor: Plantsoftheworldonline.org

Status ugroženosti

Status ugroženosti je da je to biljka pod statusom (VU) ranjiva.  To znači da je u BiH stupanj ugroženosti veći nego onaj koji ova biljka ima prema IUCN kategorizaciji ugroženosti gdje je označena kao LR cd (niska vjerojatnost opasnosti, ali ovisna od zaštite). Rasprostranjena je na području zapadnog Balkana, izraziti je heliofit (biljka koja živi na osunčanim mjestima) a optimalno stanište nalazi na ogoljenim dolomitima ili krečnjacima. Karakteristčna je vrsta otvorenih kamenjarskih travnih zajednica sveze Peucedanion neumayerii.

Autor fotografije: Ignacio Fernández Villar
Izvor: Plantsoftheworldonline.org

Opis

Reichardia macrophylla Vis. et Panč. je višegodišnja biljka sa uspravnom stabljikom.

Stabljika je gola, jednostavna ili slabo granata.

Listovi su goli, sivi, testerasto perasto režnjeviti, a režnjevi su kovrčavo bodljasto nazubljeni; prizemni listovi pri osnovi biljke su suženi; listovi stabljike su srcasti.

Cvijetovi su sumporastožuti. 

Sinonimi:

Reichardia picroides (L.) Roth
Picridium macrophyllum Vis. & Pančić
Picridium macrophyllum Vis. & Pančić

Narodni nazivi: 

Bršaka, kozjača, materica, materodica, krupnolisna rajhardija

Rasprostranjenost u Europi

Biljka Reichardia macrophylla Vis. et Panč je endem zapadnog dijela Balkanskog poluotoka, te je osim u Bosni i Hercegovini, raspostranjena i u Dalmaciji, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.

Geografske reference opservacija

Dodatni podaci

Taksonomski izvor: Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.


GBIF ID: 5385658 (Klikni za više podataka)

Pretraži Google fotografije za ovu vrstu (Klikni OVDJE) 

Osnovne reference

1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.
2. Riter-Studnička, H. (1957). Dolomitna flora okoline Konjica. Naše starine IV: 281-286.
3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.
4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.
5. Ržehak, V. (1958). Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, Naše starine, V, Sarajevo, str. 105-124.